+359 888 787 302
Работно време: Понеделник - Неделя от 08:00ч. до 22:00ч.
Обадете се за информация +359888787302
Научете повече за различните видове едър и дребен дивеч – периоди на лов, поведение и навици

Дивечът в България включва официално разрешените за отстрел бозайници и птици в страната, които живеят свободно в дивата природа. Дивеча в страната ни се класифицира в 3 основни групи:

  • Едър дивеч: благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, муфлон, дива коза, мечка, глухар;
  • Дребен дивеч: заек, фазан, яребица, тракийски кеклик, полски кеклик, нутрия, ондатра;
  • Хищници: вълк, чакал, лисица, дива котка, белка, язовец, черен пор, енотовидно куче, скитащи кучета, скитащи котки, сврака, сива врана, посевна врана и чавка.

В следващите редове ще научите малко повече подробности за най-често срещаните дивечови животни у нас. Информацията може да се окаже много полезна в случай, че искате да ловувате някои от тях.

Едър Дивеч
БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН

Описание: Еленът е мощно и красиво горско животно. През лятото козината е червенокафява, а през зимата сивокафява. Коремът и задницата около опашката /20-25см/ е мръснобяла до кремава и образува т. нар. „огледало”. Височината при холката /височина на тялото при предните крака/ достига 1,20 до 1,50 м., теглото при мъжките достига до 220 кг, а при кошутите до 120 кг. Еленът сменя козината си пролет и есен – това се нарича „линеене”. Мъжките елени имат плътни рога, които сменят всяка година.

Хранене:  Еленът е преживно животно. Храни се с трева, листа, пъпки , гъби, ягоди, къпини, плодове, житни храни, картофи, цвекло и др. При тежки зими бели кората на млади дръвчета. Елените се хранят привечер, през нощта и рано сутрин, а през останалото време почиват ипреживят.

Размножаване: Кошутите са  полово зрели на 2 години, а мъжките са годни да оплождат след 3 –ата година, всъщност участват в размножаването след 5 – 6 – та година. Брачният период /„сватбуване”/ започва края на август началото на септември и продължава един месец. Силните рогачи събират около себе си 4 – 5, а някога и повече кошути, които ревниво пазят, докато ги оплодят. По време на сватбуването мъжките реват и водят люти битки с други рогачи, като почти не се хранят и пият само вода и се калят. Бременността на кошутите продължава около 8 месеца и в края на май и началото юни раждат по 1, рядко по 2 теленца, които бързо укрепват.

Развитие на рогата: В зависимост от възрастта на елена рогата му се изменят по форма и големина. Първите рога се появяват в края на първата година под формата на пънчета, след което се образуват като шипове, които опадват след навършване на две години. Силните рогачи сменят рогата през февруари- март, а по слабите през април, май. Новите рога израстват за около 4 месеца, като те са покрити добре кръвоснабдена кожица, която впоследствие изсъхва. Рогачите търкат рогата си по дърветата и обелват сухата кожа. Възрастта на елените се определя по износването на зъбите, а не по шиповете на рогата.

Следи: Стъпката на рогача достига 7 – 10 см. на дължина и е широка 6 – 7 см., а крачката достига до 70 – 75 см. При женската стъпката е дълга до 7 см. и широка около 5 см., а крачката е до 50 см.. Задните копитца на елена са разположени високо и се отпечатват само при бърз бяг.

На благороден елен се ловува подборно и с нарезно ловно оръжие.

 

Дребен Дивеч
ДИВ ЗАЕК

Описание: Лятната козина на заека е жълтокафява до сива, а през зимата по-светла. Ушите му са дълги, а опашката /8-10 см./ отгоре черна и бяла отдолу. На предните крака има пет пръста, а на задните – четири. Заека им добре развито тяло и тъй като задните му крака са по-дълги от предните, той бяга много бързо. Тялото му е дълго около 60 см., предните крака са дълги 20 см., а задните 35 см., теглото му достига 5-6 кг. В зависимост от местообитанието заека се дели на полски и горски.

Хранене: Заекът се храни с разни тревни видове, посеви и културни насаждения, огризва кората на млади овощни дръвчета и др. Заекът има остри резци на горната и долната челюст.

Размножаване: Сватбуването на заека започва през януари и може да продължи до март, което е в зависимост от характера на времето. Сватбуването се повтаря 3 – 4 пъти в годината. Мъжкият опложда по няколко женски, не са редки случаите мъжките да водят груби битки. Бременността  трае 45-48 дни, и в зависимост от възрастта и сезона зайката ражда две, три или четири, рядко пет  зрящи и с козина зайчета. Малките растат бързо и скоро започват самостоятелен живот.

Особености: Заекът е нощно животно. През деня почива във временно легло – малка ямка на земята. Предпочита сухи, отцедливи леки почви. Преди да легне, заека прави плетеница от следи и най-често със страничен скок напуска дирята си, изкопава плитка ямка, в която ляга. Следите на заека на продълговати и заострени. Задните лапи се отпечатват отпред една до друга, а зад тях са стъпките от предните лапи.

Срокове за ловуване: На заек се ловува от 1 октомври до 31 декември.

 

Хищници
ЛИСИЦА

Описание: Лисицата е най-разпространения космат хищник у нас. Тялото на лисицата изглежда дебело поради гъстата й козина. Козината от горната страна на тялото е сивочервена, а от долу пепелявосива, гушата бяла – червена лисица, а при други козината е матовочерна, гушата сива т.нар. въглищарка /кюмюрджийка/. Опашката е дълга 40-60 см. завършваща с бяло петно. Лисицата има много добре развит слух и обоняние и по-слабо зрение. Не рядко тя се заселва в дупките на язовеца, вместо да прави свои.

Хранене:  Лисицата е активна през нощта, а зимно време и през деня. Храни се с мишевидни гризачи, с яйцата и малките на гнездещи по земята птици, зайчета, сърнета, домашни птици, мърша, насекоми, плодове, а зимата яде плодовете на шипката.

Размножаване: Лисицата образува семейни двойки. Сватбува през февруари. Бременността  е 52-56 дни, като броят на новородените лисичетата е от 4 до 8, в отделни случаи – повече. Лисицата ражда в дупки, хралупи на стари дървета. Майката кърми около 45 дни, а след това родителите им носят полуумъртвени животни, с които ги учат да ловуват.

Следи: Стъпката на лисицата е продълговата, а дирята е в права линия. Задната стъпка е малко по-голяма от предната. Дължината на крачката е от 20 до 40 см., а при дебнене – около 5 см.

Срокове за ловуване: На лисица се ловува целогодишно.

 

Ловувайте отговорно, пазете себе си и околните. Стопанисвайте българските гори съвестно и опазвайте околната среда!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *