Цени Ловно Стопанство СИНАНИЦА

Цени Ловно Стопанство Синаница

ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ
Организация на лов – 80 евро на ловец на ден. За два дни 140 евро на ловец.
Ловен водач – 70 евро на ден
Наем на карабина – 50 евро на ден (за четири патрона) + 30 евро за оптика
Ловно куче – 15 евро
Ловен билет (за чужденец) – 50 евро
Транспорт в ЛС „Синаница“ – 60 евро
Трансфер (място на пристигане/ловно стопанство/място на заминаване) – 0,9евро/км., но не повече от 300 евро
Празен изстрел – 20 евро
Нощувка в ловна хижа – 50 евро в самостоятелна стая, 25 евро на легло
Храноден – 45 евро, с включени мин. вода и безалкохолно ( за алкохолни напитки се прави допълнителна договорка и заплащане)
Можем да осигурим целогодишно отстрел на Дива свиня.

Цени Ловно Стопанство Синаница

ЛОВ НА СЪРНА
Срок за ловуване: мъжки – 01.07. – 31.10.
Трофеят се заплаща на база теглото в грамове, като за горна челюст се приспадат 90 гр.
Размер
Цена
До 200 g.
100 EUR
От 201 g. До 250 g.
150 EUR
От 251 g. До 300 g.
150 EUR + 3 EUR *
От 301 g. До 350 g.
300 EUR + 4 EUR *
От 351 g. До 400 g.
500 EUR + 8 EUR *
От 401 g. До 450 g.
900 EUR + 12 EUR *
От 451 g. До 500 g.
1500 EUR + 20 EUR *
Над 500 g.
2500 EUR + 30 EUR *
*Забележка – за всеки следващ грам.
За трофеи над 150.00 точки се начислява добавка от + 10 % върху цената.
За отстреляна сърна    – 200 EUR
За отстрелян приплод – 100 EUR

Цени Ловно Стопанство Синаница

ЛОВ НА ХИЩНИЦИ
 Срок за ловуване: целогодишно
Наименование
Цена
1
Вълк
300 EUR (от гонка), 800 EUR (от чакало)
2
Лисица
30 EUR (от гонка), 100 EUR (от чакало)
3
Язовец
40 EUR
4
Белка
15 EUR
5
Черен пор
30 EUR
Отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

Цени Ловно Стопанство Синаница

ЛОВ НА ДРЕБЕН ДИВЕЧ 

Наименование
Срок за ловуване
Цена
1
Заек – Lepus europeus pall.
01.10. – 31.12.
30 EUR
2
Пъдпъдък – Coturnix
01.10. – 30.11.
3 EUR
3
Гривек – Columba Palumbus L
01.09. – 28.02.
3 EUR
4
Яребица – Perdix perdix L.
01.10. – 28.02.
20 EUR
5
Кеклик – Alectoris graeca cipriotes Hartert
01.10. – 30.11.
15 EUR
6
Горски бекас – Scolopax rusticola L.
08.08. – 28.02.
20 EUR
7
Гургулица – Streptopelia Turtur L.
01.09. – 30.11.
3 EUR
ДИВЕЧОВО МЕСО
Тип
Цена
1
Диви свине
3 EUR / кг.
2
Елени
7 EUR / кг.
3
Сърни
5 EUR / кг.
4
Други видове едър дивеч
4 EUR / кг.
5
Заек
20 EUR / бр
6
Фазан
5 EUR / за 1 бр.
7
Гривяк, Гургулица, Пъдпъдък
3 EUR / бр
8
Яребица, Кеклик и Бекас
3 EUR / бр
*Забележка: За цялото животно с кожа, изкормено, без глава, включително Ветеринарен сертификат.

Цени Ловно Стопанство Синаница

Групов лов (гонка) от 01.10 до 28.02
Групов лов се осъществява в сряда, събота и неделя
Трофеят се заплаща средноаритметично от дължината на долните зъби

 

Размер
Цена
До 14.00 cm
500 EUR
От 14.01 cm. До 16.00 cm.
700 EUR+12 EUR*
От 16.01 cm. До 18.00 cm.
900 EUR+15 EUR*
От 18.01 cm. До 20.00 cm.
1200 EUR+20 EUR*
От 20.01 cm. До 22.00 cm.
1700 EUR+30 EUR*
Над 22.01 cm.
2500 EUR+65 EUR*
*Забележка: За всеки следващ милиметър
За отстрелян глиган над 125 точки по CIC      10 % върху цената на трофея
Тип                                                   Цена-Стопанство
ЦенаВ ОГРАДА
За отстреляна женска над 2 год. – 600EUR
1500 EUR
За отстреляно 2 годишно прасе – 140EUR
160 EUR
За отстреляно 1 годишно прасе – 100EUR
130 EUR
За ранен и ненамерен глиган
600 EUR
За ранен и ненамерен трофеен глиган
1000EUR

Цени Ловно Стопанство Синаница

Подборен Лов (от чакало)
Трофеят се заплаща средноаритметично от дължината на долните зъби
Размер
Цена
До 14.00 cm
600 EUR
От 14.01 cm. До 16.00 cm.
800 EUR+12 EUR*
От 16.01 cm. До 18.00 cm.
1000 EUR+15 EUR*
От 18.01 cm. До 20.00 cm.
1300 EUR+20 EUR*
От 20.01 cm. До 22.00 cm.
1800 EUR+30 EUR*
Над 22.01 cm.
2600 EUR+65 EUR*
*Забележка: За всеки следващ милиметър
За отстрелян глиган над 125 точки по CIC      10 % върху цената на трофея
Тип
Цена
 
 
За отстреляна женска над 2 год.
600 EUR
За отстреляно 1 годишно прасе
120 EUR
За отстреляно 2 годишно прасе
150 EUR
За ранен и ненамерен глиган
600 EUR
За ранен и ненамерен трофеен глиган
1000 EUR

Ловното стопанство разполага с четири високи стационарни чакала с размер 2м/2м, термоизолирани и отоплени, с предназначение за подборен отстрел.

В процес на изграждане са още две чакала за хищници. В ловното стопанство има изградени и две огради:
  1. Едната е с площ от около 200-220 декара и предназначена за развъждане на благородни елени, като към момента тяхната наличност е 22 броя елени и кошути на различна възраст;
  2. Втората ограда е предназначена за развъждане на дива свиня, с площ от около 400 декара и към момента в нея има наличност от 65 броя едногодишни, двугодишни, три и повече годишни, както и трофейни екземпляри.

Цялостната организация и ценообразуване при необходимост подлежат на допълнително договаряне.

За туроператори  -10% от брутните приходи