Лов на Сърна

 

Срок за ловуване: мъжки - 01.07. – 31.10. Трофеят се заплаща на база теглото в грамове, като за горна челюст се приспадат 90 гр.

Размер Цена
До 250 g. 100 EUR
От 250 g. До 300 g. 100 EUR + 2 EUR *
От 300 g. До 350 g. 200 EUR + 3 EUR *
От 350 g. До 400 g. 350 EUR + 5 EUR *
От 400 g. До 450 g. 600 EUR + 8 EUR *
От 450 g. До 500 g. 1000 EUR + 12 EUR *
Над 500 g. 1600 EUR + 16 EUR *

*Забележка - за всеки следващ грам.

За трофеи над 150.00 точки се начислява добавка от + 10 % върху цената.
За отстреляна сърна    – 50 EUR
За отстрелян приплод – 50 EUR

ДИВЕЧОВО МЕСО

Тип Цена
1 Диви свине 2 EUR / кг.
2 Проплоди – мъжки и женски 50 EUR/70 EUR
3 Едногодишни – мъжки и женски 80 EUR/160 EUR
4 Елени 3 EUR / кг.
5 Сърни 4 EUR / кг.
6 Муфлони 3 EUR / кг.
7 Други видове едър дивеч 2 EUR / кг.
8 Заек 10 EUR / бр
9 Фазан, Патица и Токачка 4 EUR / за 1 бр.
10 Гъска 5 EUR / за 1 бр.
11 Гривяк, Гургулица, Пъдпъдък 2 EUR / бр
12 Яребица, Кеклик и Бекас 2 EUR / бр
13 Дива пуйка 10 EUR / за 1 бр.

*Забележка: За цялото животно с кожа, изкормено, без глава, включително Ветеринарен сертификат. 

 

ЦЕНИ ЗА НОЩУВКИ В ЛОВЕН ДОМ „СИНАНИЦА”

Над 5 човека – 15 евро на легло
Стая – 25 евро
Храна – 8/ 10 евро (НА ЧОВЕК)

От тук може да изтеглите ЗАЯВКА ЗА ЛОВ