Лов на Хищници

 

Срок за ловуване: целогодишно

Наименование Цена
1 Вълк – Canis lupus L.
2 Дива котка – Felis silvestris Schreb
3 Лисица – Vulpes vulpes 10 EUR
4 Чакал – Canis aureus L. 10 EUR
5 Бялка – Martes foina L. 10 EUR
6 Черен пор – Mustela putorios L. 10 EUR

Отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите. 

ДИВЕЧОВО МЕСО

Тип Цена
1 Диви свине 2 EUR / кг.
2 Проплоди – мъжки и женски 50 EUR/70 EUR
3 Едногодишни – мъжки и женски 80 EUR/160 EUR
4 Елени 3 EUR / кг.
5 Сърни 4 EUR / кг.
6 Муфлони 3 EUR / кг.
7 Други видове едър дивеч 2 EUR / кг.
8 Заек 10 EUR / бр
9 Фазан, Патица и Токачка 4 EUR / за 1 бр.
10 Гъска 5 EUR / за 1 бр.
11 Гривяк, Гургулица, Пъдпъдък 2 EUR / бр
12 Яребица, Кеклик и Бекас 2 EUR / бр
13 Дива пуйка 10 EUR / за 1 бр.

*Забележка: За цялото животно с кожа, изкормено, без глава, включително Ветеринарен сертификат. 

 

ЦЕНИ ЗА НОЩУВКИ В ЛОВЕН ДОМ „СИНАНИЦА”

Над 5 човека – 15 евро на легло
Стая – 25 евро
Храна – 8/ 10 евро (НА ЧОВЕК)

От тук може да изтеглите ЗАЯВКА ЗА ЛОВ