Лов на Дребен Дивеч

Наименование Срок за ловуване Цена
1 Заек – Lepus europeus pall. 01.10. – 31.12. 20 EUR
2 Пъдпъдък – Coturnix 15.08. – 31.10. 4 EUR
3 Дива патица – Wild duck 01.09. – 31.01. 6 EUR
4 Гривек – Columba Palumbus L 15.08. – 28.02. 4 EUR
5 Яребица – Perdix perdix L. 01.10. – 30.11. 15 EUR
6 Кеклик – Alectoris graeca cipriotes Hartert 01.10. – 30.11. 15 EUR
7 Горски бекас – Scolopax rusticola L. 15.08. – 28.02. 20 EUR
8 Гургулица – Streptopelia Turtur L. 15.08. – 30.10. 4 EUR

ДИВЕЧОВО МЕСО

Тип Цена
1 Диви свине 2 EUR / кг.
2 Проплоди – мъжки и женски 50 EUR/70 EUR
3 Едногодишни – мъжки и женски 80 EUR/160 EUR
4 Елени 3 EUR / кг.
5 Сърни 4 EUR / кг.
6 Муфлони 3 EUR / кг.
7 Други видове едър дивеч 2 EUR / кг.
8 Заек 10 EUR / бр
9 Фазан, Патица и Токачка 4 EUR / за 1 бр.
10 Гъска 5 EUR / за 1 бр.
11 Гривяк, Гургулица, Пъдпъдък 2 EUR / бр
12 Яребица, Кеклик и Бекас 2 EUR / бр
13 Дива пуйка 10 EUR / за 1 бр.

*Забележка: За цялото животно с кожа, изкормено, без глава, включително Ветеринарен сертификат. 

 

ЦЕНИ ЗА НОЩУВКИ С ЛОВЕН ДОМ „СИНАНИЦА”

Над 5 човека – 15 евро на легло
Стая – 25 евро
Храна – 8/ 10 евро (НА ЧОВЕК)

От тук може да изтеглите ЗАЯВКА ЗА ЛОВ