Научете повече за различните видове едър и дребен дивеч – периоди на лов, поведение и навици

Научете повече за различните видове едър и дребен дивеч – периоди на лов, поведение и навици

Дивечът в България включва официално разрешените за отстрел бозайници и птици в страната, които живеят свободно в дивата природа. Дивеча в страната ни се класифицира в 3 основни групи: Едър

Read more