ЗЛАТКА

ЗЛАТКА

Златката има удължено тяло с дълга опашка. През зимата гъстата й козина е кестенявокафява. На гърлото има жълтеникаво до бяло овално петно. Тялото на златката достига на дължина 42-56 см., а опашката 22-26 см. Тя е активна през нощта, но рядко ловува и денем. Храни се с мишевидни гризачи, зайци, катерици, птици и насекоми, плодове и др. Сватбува през юли-август и след 270 дни женската ражда от 3 до 4, рядко 7 малки, които укрива в хралупи и гнезда.

Златката е забранена за ловуване.

ЗЛАТКА