ЯЗОВЕЦ

ЯЗОВЕЦ

Описание: Тялото му е масивно, покрито с груба четинеста козина / в черно и бяло/, под която има мек пух. Краката са къси, опашката също, муцуната е остра – бяла, от двете страни с по една черна надлъжна ивица. Височината на тялото достига 30 см., а теглото 20 и повече килограма. Язовеца копае дупки дълбоки 3-5 и с няколко входа. Жилището постила с суха трева, като в него поддържа голяма чистота.

Хранене:  Храни се с насекоми, мишевидни гризачи, жаби, гущери, малки бозайници, гнездещи по земята птици, плодове, царевица и друга растителна храна. През зимата прекарва в полусънно състояние.

Размножаване: Брачният период  е от април до юли. Мъжките язовци могат да оплождат целогодишно. Малките се раждат около година след оплождането на женската. Най – често новородените са от 2 до 6 на брой. Те израстват бързо и след около 3 месеца започват самостоятелен живот.

Срокове за ловуване: На язовец се ловува от 1 август до края на февруари.   

ЯЗОВЕЦ