СЪРНА

СЪРНА

Описание: Сърната се отличава със своята красота и грациозност. Козината през лятото е жълтеникавочервен, а през зимата сивокафяв. Огледалото е бяло, а опашката е слабо развита и почти не се вижда. Височината в холката е около 70 см.,теглото при мъжките достига до 30 кг. /обикновено около 25 кг/, а женските до 20 кг. Сърната линее пролет и есен. Сръндакът има плътни рога с три разклонения /рядко четири и повече/, които сменя всяка година през октомври и началото на декември, а новите  започват да се образуват веднага. Срещат се сръндаци с рога – т.нар. перуки. У нас сърната се среща повсеместно.

Хранене: Сърната е придирчива към храната. Тя не пасе на едно място, а движейки се, откъсва по някоя пъпка, сочен лист, тревички и т.н. Особено много обича детелината, граха, лещата, листата на къпината, малината, бъза, чашкодряна, трепетликата, ивата и др., гъби, буков и дъбов жълъд. Храни се привечер, нощем и сутрин. Сърната много рядко пие вода, като се задоволява с тази съдържаща се в храната.

Размножаване: Половата зрялост при сърните настъпва във втората година. Сватбуването е през юли и август, като един мъжки опложда до 3-4 сърни. Сръндакът издава специфични звуци, с които примамва женските. Той също води борби. Бременността продължава около 40 седмици и през май ражда 1 или 2, а по-рядко 3 сърнета. Специфичното при сърната е, че оплодената яйцеклетка започва да се развива след период на покой от 4 месеца, което се нарича латентен период.

Развитие на рогата: Първите рога на сръндака се появяват през август на първата година като шипове, като след шиповете следва чаталеста форма на рогата, а след нея – тази с по три шипа на всеки рог, с която завършва нормално то развитие на рогата. Най – добри трофейни качества сръндака придобива  към 6-7 –ма година.

Следи:  Стъпките на сърната са стеснени в предната част. Дължината им е средно 3,5- 4 см., а ширината 2,5-3 см. Крачката е 30-40 см., но ако е подплашена тя прави скокове до 8-10 м. Разлика между стъпките на мъжки и женски сърни трудно може да се направи.

На сърна се ловува подборно.

Срокове за ловуване: мъжки – селекционно и трофейно – от 1 май до 30 октомври, женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври.

СЪРНА