ГУРГУЛИЦА

ГУРГУЛИЦА

Тя има охренокафяв гръб, с черни ръбове на перата. Гърдите са бледожълти, а от двете страни на шията има черни  и бели ивици. Опашката е тъмна с бяла ивица. Прелетна птица. Храни се със семена на разни диви и културни растения, но особено много обича семената на маслодайните. Гнезди  по дърветата в нискостъблените гори в близост до обработваеми земи. Мъти 2 пъти в годината, снася по 2 яйца, които мъти 13-14 дни. Редовно посещава водоизточници.

Лети сравнително бързо и високо.

На гургулица се ловува от втората събота на август до 30 ноември.   

ГУРГУЛИЦА