ГРИВЯК

ГРИВЯК

Оперението му е синкавосиво. Гушата и гърдите са розовосиви, от двете страни на  шията има по едно бяло петно, а на опашката – тъмна препаска. На крилата има бяла надлъжна ивица. Човката и краката са червени. На тегло достига 500-600 грама. Гривякът обитава гористи места , в близост със земеделски посеви, където намира храна. Основно се храни с тревни и житни семена, ягоди, къпини, смърчови и борови семена, пъпки и листенца, буков жълъд и др. Той е прелетна птица. Гнезди по дърветата. Гнездото си прави от тънки клечки, в което женската снася две яйца по два пъти в годината. Мътят и двамата родители 17-18 дни. В първите дни след излюпването ги хранят с т.нар. „гълъбово мляко” – особен секрет отделян от гушата.

Гривякът лети бързо със специфично свистене.

На гривяк се ловува от втората събота на август до втората неделя на февруари.

ГРИВЯК