ФАЗАН

ФАЗАН

Колхидски фазан – При мъжките гушата и гърдите са покрити с медночервени пера с черен ръб. Шията е тъмнозелена, надкрилията са кафяви, а надопашието – бакъреночервено. На главата има кичур перца. Женските са светлокафяви, с по-тъмни кафявочерни петна. Опашката е заострена, по-дълга при мъжкия и по-къса при женската. На тегло достига до 1,3 кг., женската около 850 грама.

Пръстенчат фазан – За разлика от колхидския мъжкия е с по-светъл гръб, над веждите си има две бели ивици. Около врата си има широк бял пръстен, който към тила става по-тесен. От страни на главата има две кичурчета пера. Женската по цвят прилича на колхидката, но оперението е по-светло.

Монголски фазан – Мъжките фазани имат на шията си бял пръстен, гърлото е кафяво, перата нямат черни ръбове, а надкрилията са сребристо бели. Теглото на мъжкия достига до1,5 кг.

-Местообитанията на  фазана са лонгозни гори и полски горички, разположени сред ниви и ливади с рохкава и отцедлива почва; така също гъста храстова растителност по крайбрежията на реките и потоците. Храни се привечер и сутрин със зелените части, семената и плодовете на културните и дивите растения, луковици, ягодови плодове, насекоми, червеи, голи охлюви и др. .

-Сватбеният период на фазана е през пролетта /март – април/ и трае в зависимост от характера на времето от 6 до 8 седмици. Един петел може да оплоди 6 до 10 кокошки. По време на сватбуването мъжките водят ожесточени борби. В просто гнездо, направено на земята в тревата или храстите, женската снася от 8 до 12 масленозелени яйца. Мътенето трае 24 – 25 дни. Малките растат бързо и през есента са вече напълно израснали.

На фазан се ловува от 1 октомври до 31 януари.

ФАЗАН