ЕЛЕН ЛОПАТАР

ЕЛЕН ЛОПАТАР

Описание: Наименованието му произлиза от лопатовидните му рога. През лятото козината му е ръждивочервена с бели петна от двете страни на тялото, а през зимата е сивокафяв с жълтеникав оттенък. Опашката е къса /до 20см./ и отдолу бяла, а огледалото е обхванато от двете страни с ивица черни косми. Височината в холката при  мъжките достига до 90 см. и тегло до 60 - 80 кг., а при женските рядко 40 – 50 кг..Елена лопатар линее два пъти в годината – пролет и есен. Лопатарът има плътни рога, които сменя всяка година. Лопатарът произхожда от Средиземноморието и е аклиматизиран у нас.

Хранене: Елен лопатара не е придирчив към хранителната база и се задоволява с по – оскъдна храна – трева, листа, леторасли от дървесна и храстова растителност, културни растения и посеви. Гризе кората на дърветата, но само при голяма гъстота на популацията и липса на друга храна. И той се храни привечер и ранна сутрин, а когато не е безпокоен и през деня.

Размножаване: Половата зрялост при лопатара настъпва на двегодишна възраст. Сватбуване започва в края на септември до средата на ноември. Сватбеният рев на мъжкаря е откъслечен и не така красив, като този на благородния елен. Около рогачите се събират кошути на малки групи и борби са силно ожесточени. Бременността на кошутите е 8 месеца и в края на май и юни майките раждат по едно рядко две теленца. Лопатарът не се каля.

Развитие на рогата: Първите рога на лопатара са шипове и едва четвъртите рога придобиват лопатовидна форма, като следващите нарастват до достигане своя максимум. Лопатарът хвърля рогата през април и май, а новоизрасналите са обелени в края на август и началото на септември. Теглото на рогата с черепа достига от 3 до 4,3 кг.

Следи: Стъпката на лопатара е дълга средно 7 – 8 см. и широка 5 – 6 см., а при женските те са по – малки, но са по – заострени и отворени отпред. Крачката му е с дължина около 50 см.

На елен лопатар се ловува подборно и нарезно ловно оръжие.

Срокове за ловуване: мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари, женски – от 1 октомври до 31 декември.

ЕЛЕН ЛОПАТАР