ДИВА СВИНЯ

ДИВА СВИНЯ

Описание: Дивата свиня има масивно тяло с по-силно развита предна част, удължена глава /1/3 от тялото/  завършваща с рило /зурла/. Четината на дивата свиня е сивочерна, а през зимата израства мека вълна. При стари глигани в областта на плещите се развива особено твърда маса т.нар. калкан, които служи като броня при борбите помежду им. Височината в холката рядко достига до 100 см., а теглото при мъжките е 120-150-200 кг., женските са по-малки от 80 до 120 кг. Кучешките зъби на мъжките са силно развити и се наричат глиги и са желан ловен трофей. Обича да се каля.

Хранене:  Дивата свиня е всеядно животно. Храни се корени, луковици, семена, гъби, жълъди, картофи, царевица, житни във восъчна зрялост, насекоми, личинки, а също мишки, яйца на гнездещи на земята птици. Напада ниви и градини, където може да нанесе значителни щети. Храни се привечер и нощем.

Размножаване:  Половата зрялост настъпва след двегодишна възраст, но мъжките сватбуват след третата година, което зависи от изобилието на храната. Сватбеният период на дивата свиня започва обикновено от средата на ноември и декември. Бременността трае 18-20 седмици, след което майките раждат 4 -8, рядко до 12 малки. До три месеца малките имат светли и тъмни надлъжни ивици. Прасенцата остават в леглото, направено от мъх и сухи листа клонки, 14 дни, след което се учат да търсят храна. Дивата свиня е стадно животно- през есента и зимата се събират на стада, като старите глигани ходят поотделно – единаци.  

Развитие на глигите: Развитието на глигите става през целия живот, като те нарастват по дължина и ширина. При триенето между горните и долните те се износват и по него се определя възрастта на глигана. От долните глиги е видима една трета, а други две трети са скрити в черепа. При женските свини също се развиват кучешките зъби, но са малки и почти не се виждат.   

Възрастови групи: І. Приплоди  ІІ. Едногодишни ІІІ. Млади от 2 до 3 год. ІV. Средновъзрастни глигани от 4 до 7 год. V. Свине майки от 4 до 10 год. VІ. Трофейно зрели глигани от 8 години нагоре. Отстрелът при груповото ловуване трябва да се води в първите три възрастови групи и подборно в групата на трофейно зрелите. Задължително се отстрелват кръстоските, болните и ранени животни.

Следи:  Следите при мъжките достигат до 9 см. и ширина 6 см., а при женските са по - малки. Крачките достигат до 45 см. при по- големите и 30-40 см. при средните прасета. Характерно за стъпката на дивата свиня, че в нея винаги личат отпечатъците на задните копитца.

На дива свиня се ловува групово и подборно.

Срокове за ловуване: Групов лов – от 1 октомври до втората неделя на януари

         Подборно мъжки – целогодишно

ДИВА СВИНЯ