ДИВА КОЗА

ДИВА КОЗА

Описание: Дивата коза има набито тяло и здрави крака. През лятото козината е къса с бледожълт цвят, на гърба с черна ивица, а зимната е дълга и кафявочерна. Опашката е къса 8-9 см.. Копитата са меки, прилични на твърда гума, което е необходимост за техния начин на живот – катерене и скачане по скалите и сипеите. Височината при холката е около 73 см., а при задницата е около 78 см. Теглото на козела е над 50-60 кг., а женските са по дребни. Характерно за дивата коза, е че мъжките и женските имат кухи рога и не опадват.

Хранене: Дивата коза се храни с треви, бурени, лишеи, мъхове, клонки и пъпки на дървесна и храстова растителност в клековата зона, която обитава. Тя се нуждае от вода.

Размножаване: Сватбеният период на дивата коза е през ноември. Козелът издава остра /отвратителна/ миризма, която се дължи на жлези, намиращи се зад ушите му. Между силните козли се водят ожесточени борби. Бременността продължава 5,5 месеца, след което през май-юни женската ражда едно, рядко две козлета.

Развитие на рогата: Рогата на козела са по-силно раздалечени един от друг и по-силно извити, а при женските са почти успоредни и извивката е по скоро перпендикулярна. Растежа до петата година е по бърз, след което се забавя и се образуват пръстени- по които се определя възрастта на дивата коза.

Ловът на дива коза е забранен!!!

ДИВА КОЗА