ДИВА КОТКА

ДИВА КОТКА

Описание: Дивата котка е с гъста и дълга козина, при мъжките е бледосива до черносива, а женската е жълтосива. На гушата има жълтеникаво петно, а на челото четири успоредни ивици. Опашката е рунтава, с черни пръстени и на върха е тъпа /отсечена/  и дълга 31 см., което я отличава от питомната котка.

Хранене: Дивата котка ловува нощно време. Основна храна са мишките и други гризачи, напада също така зайчета, катерици, малки сърнета, а също така и люпилата на птици гнездещи по земята и дърветата – фазани, яребици, кеклици и др .

Размножаване: Дивата котка сватбува през февруари – март, и след двумесечна бременност ражда от 3 до 6 малки. Те растат бързо и скоро започват самостоятелен живот. За убежище използва дупки и хралупи на стари дървета.

Дивата котка е забранена за лов.

 

Към това семейство Котки е риса, който се смята за изчезнал. По данни на очевидци риса се е появил отново. Има много потаен живот и за това рядко може да се види.

ДИВА КОТКА