ДИВ ЗАЕК

ДИВ ЗАЕК

Описание: Лятната козина на заека е жълтокафява до сива, а през зимата по-светла. Ушите му са дълги, а опашката /8-10 см./ отгоре черна и бяла отдолу. На предните крака има пет пръста, а на задните – четири. Заека им добре развито тяло и тъй като задните му крака са по-дълги от предните, той бяга много бързо. Тялото му е дълго около 60 см., предните крака са дълги 20 см., а задните 35 см., теглото му достига 5-6 кг. В зависимост от местообитанието заека се дели на полски и горски.

Хранене: Заекът се храни с разни тревни видове, посеви и културни насаждения, огризва кората на млади овощни дръвчета и др. Заекът има остри резци на горната и долната челюст.

Размножаване: Сватбуването на заека започва през януари и може да продължи до март, което е в зависимост от характера на времето. Сватбуването се повтаря 3 – 4 пъти в годината. Мъжкият опложда по няколко женски, не са редки случаите мъжките да водят груби битки. Бременността  трае 45-48 дни, и в зависимост от възрастта и сезона зайката ражда две, три или четири, рядко пет  зрящи и с козина зайчета. Малките растат бързо и скоро започват самостоятелен живот.

Особености: Заекът е нощно животно. През деня почива във временно легло – малка ямка на земята. Предпочита сухи, отцедливи леки почви. Преди да легне, заека прави плетеница от следи и най-често със страничен скок напуска дирята си, изкопава плитка ямка, в която ляга. Следите на заека на продълговати и заострени. Задните лапи се отпечатват отпред една до друга, а зад тях са стъпките от предните лапи.

Срокове за ловуване: На заек се ловува от 1 октомври до 31 декември.

ДИВ ЗАЕК