БEЛКА

БEЛКА

Бeлката прилича прилича на златката, но е малко по – дребна. Козината й е тъмнокафява. На гушата си има бяло до жълто петно, което винаги е разчаталено към краката. Тялото достига до 50 см., а опашката до 32 см. Обитава горите, изобилстващи със стари дървета и скалисти места; не рядко се заселва в близост до човешките жилища, дори в плевни и хамбари. Храната търси главно през нощта, а тя е мишки, плъхове, зайци, птици и яйцата им, яде и плодове. Тя е опасна за домашните птици и волиерите, защото одушава повече, отколкото може да изяде. Сватбува през юли-август, ражда в началото на май от 2 до 6 малки.

Бeлка се ловува целогодишно.   

БEЛКА