Природните дадености в резерват Синаница създават благоприятна екологична обстановка за развитието на елитни ловни трофеи

Основните видове дивеч в района са:

Дива свиня

Дивата свиня има масивно тяло с по-силно развита предна част. Четината на дивата свиня е сивочерна, а през зимата израства мека вълна. Дивата свиня е всеядно животно. Напада ниви и градини, където може да нанесе значителни щети. Храни се привечер и нощем.

На дива свиня се ловува групово и подборно. Срокове за ловуване: Групов лов – от 1 октомври до втората неделя на януари.

Сърна

У нас сърната се среща повсеместно. Козината й през лятото е жълтеникавочервен, а през зимата сивокафява. Придирчива към храната, сърната не пасе на едно място. Движейки се откъсва по някоя пъпка, сочен лист или тревички.

На сърна се ловува подборно. Срокове за ловуване: мъжки – селекционно и трофейно – от 1 май до 30 октомври, женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври.

Див заек

Лятната козина на заека е жълтокафява до сива, а през зимата по-светла. Ушите му са дълги, а опашката /8-10 см./ отгоре черна и бяла отдолу. Заекът се храни с разни тревни видове, посеви и културни насаждения, огризва кората на млади овощни дръвчета. Има остри резци на горната и долната челюст. Заекът е нощно животно, а през деня почива.

Срокове за ловуване: На заек се ловува от 1 октомври до 31 декември.

Вълк

Вълкът е свиреп хищник, козината му през зимата е гъста, по гърба е сивожълтеникава, а по корема – по-светла.  Храни се с разни диви  домашни животни, яде мърша, насекоми, горски плодове и др. През зимата вълците образуват глутници, като се разпръсват във ветрило, като се стремят да обградят жертвата си. Вълкът излиза на лов привечер  и през нощта.

Срокове за ловуване:

На вълк се ловува  целогодишно.

Лисица

Лисицата е най-разпространения космат хищник у нас.  Козината от горната страна на тялото е сивочервена, а от долу пепелявосива, гушата бяла. Лисицата е активна през нощта, а зимно време и през деня. Храни се с мишевидни гризачи, с яйцата и малките на гнездещи по земята птици, зайчета, сърнета, домашни птици, мърша, насекоми, плодове, а зимата яде плодовете на шипката.

Срокове за ловуване:  Лисицата се ловува целогодишно.

Елен

Благородният елен сменя козината си пролет и есен – това се нарича „линеене”. През лятото козината е червенокафява, а през зимата сивокафява. Мъжките елени имат плътни рога, които сменят всяка година. Храни се с трева, листа, пъпки , гъби, ягоди, къпини, плодове, житни храни, картофи, цвекло и др. Елените се хранят привечер, през нощта и рано сутрин, а през останалото време почиват

Благороден елен се ловува подборно и с нарезно ловно оръжие.