+359 888 787 302
Работно време: Понеделник - Неделя от 08:00ч. до 22:00ч.
Обадете се за информация +359888787302

Заповядайте в Ловно Стопанство "Синаница"

Ловно Стопанство „Синаница” е изградено през 2014г. върху част от територията на  Дивечовъден участък „Синаница” ловище 1 и  Дивечовъден участък „Ощавски преслап” в района на дейност на ТП ДГС „Кресна”.
Надморската височина е от 850 м. до 1750 м., а специфичния микроклимът в района се обуславя от преобладаващите наклони от 18-32 градуса  с предимно слънчеви изложения. Дървостоите са на средна възраст и дозряващи.
Разнообразните формации от храстова растителност и богатството на полухрастовите и тревни видове с луковична и грудкова коренова система са сравнително добра потенциална естествена хранителна база. Наличието на иглолистни култури създава предпоставка за една относително добра защитна база.
Природните дадености на района създават благоприятна екологична обстановка за развитието на елитни ловни трофеи.

Организация на лов в Ловно Стопанство Синаница

Посрещане, настаняване и изхранване в СПА Хотел „Езерец“ Благоевград. Ловна хижа с леглова база за 8 човека и трапезария за 18 човека.
Ловно стопанство „Синаница“ се намира в Пирин планина, на територията на област Благоевград, с площ от 2,8 Хектара. Стопанството е на 160км от София и на 60км от Благоевград.
Животните за отстрел са хищници като вълк, лисица, белка, язовец и др. Лов на дивеч – дива свиня, сърна, заек, фазан, яребица, гургулица и др. Ловното стопанство разполага с четири високи стационарни чакала с размер 2м/2м, термоизолирани и отоплени, с предназначение за подборен отстрел.

Снимка на деня